Τρόπους αξιοποίησης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της διερευνά η εισηγμένη εταιρεία Folli Follie Group στο πλαίσιο της συνεχούς αναζήτησης νέων συνεργασιών.
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας στο ΧΑ, για τον σκοπό αυτό, βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με αντικείμενο την επίτευξη συμφωνίας αναφορικά με δραστηριότητες του ομίλου, όπως ο κλάδος των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών (ΚΑΕ).

Οι διαπραγματεύσεις εξελίσσονται ομαλά ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία. Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία, η εταιρεία θα προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις συμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.