Περαιτέρω συρρίκνωση σημείωσε η οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα τον Ιούνιο του 2012, καθώς, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι οικοδομικές άδειες μειώθηκαν κατά 41,8%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, διαμορφώθηκε τον Ιούνιο σε 1.962 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 299,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.111,1 χιλιάδες m3 όγκου.
 

Παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 41,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 42,9% στην επιφάνεια και κατά 40,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.
 

Το μέγεθος Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε σε 1.950 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 295,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.097,0 χιλιάδες m3 όγκου. Παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 41,7 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 42,4% στην επιφάνεια και κατά 40,0% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.
 

Αντίστοιχα το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας διαμορφώθηκε τον ίδιο μήνα σε 12 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 14,0 χιλιάδες m3 όγκου.
 

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Ιούνιο 2012, είναι 1,3%.
 

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Ιούλιο 2011 έως τον Ιούνιο 2012, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, διαμορφώθηκε σε 32.893 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5.720,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 22.014,3 χιλιάδες m3 όγκου.
 

Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 19,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 28,4% στην επιφάνεια και κατά 24,5% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2010-Ιουνίου 2011.