Ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εµπόριο του Β΄ τριµήνου 2012, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Β΄ τριµήνου 2011, παρουσίασε µείωση κατά 15,2%, έναντι µείωσης 9,9% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εµπόριο του Β΄ τριµήνου 2012, σε σύγκριση µε το ∆είκτη του Α΄ τριµήνου 2012, παρουσίασε αύξηση κατά 5,4%, έναντι αύξησης 2,7% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011.