Σημαντική μείωση στα 6,371 δισ. ευρώ έναντι 18,605 δισ. ευρώ εμφάνισε το έλλειμμα της κεντρικής διοίκηση την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2012 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος στην εξεταζόμενη περίοδο τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 30,593 δισ. ευρώ, από 31,095 δισ. ευρώ πέρυσι.
Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, μειώθηκαν σε 36,810 δισ. ευρώ, έναντι 47,819 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2011.