«Εντός εβδομάδων» εκτιμά η Credit Agricole ότι θα πέσουν οι υπογραφές για την πώληση της ελληνικής θυγατρικής της, της Εμπορικής Τράπεζας, όπως προκύπτει από παρουσίαση του οικονομικού διευθυντή του γαλλικού ομίλου, δημοσιευμένη στο website της τράπεζας.


Πηγή: Reuters