Πλεόνασμα 850 εκατ. ευρώ εμφάνισε για πρώτη φορά ο κρατικός προϋπολογισμός τον Αύγουστο, παρόλο που τα έσοδα παραμένουν εκτός στόχου.
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2012, που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκε σε 12,365 δισ. ευρώ χαμηλότερο έναντι των στόχων ύψους 15,213 δισ. ευρώ και το πρωτογενές έλλειμμα για την ίδια περίοδο διαμορφώθηκε σε 1,295 δισ. ευρώ έναντι στόχου 4,201 δισ. ευρώ.


Σημαντικά βελτιωμένο παρουσιάζεται τόσο το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού όσο και το πρωτογενές έλλειμμα έναντι του οκταμήνου του προηγούμενου έτους κατά 6,307 δισ. ευρώ και 4,627 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά 33,8% του ισοζυγίου του κρατικού προϋπολογισμού και για πρώτη φορά, εμφανίστηκε πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού 850 εκατ. ευρώ.


Ωστόσο τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 33,082 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 2,077 δισ. ευρώ, υψηλότερα όμως έναντι του πρώτου οκταμήνου του 2011 (32,571 δισ. ευρώ) κατά 1,6%. Ειδικότερα, το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 30,619 δισ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2012, παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 1,501 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (32,120 δισ. ευρώ) του συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το 2012.


Παρά την υστέρηση εσόδων στην είσπραξη των φόρων στην περιουσία λόγω καθυστέρησης στην είσπραξη του ΕΕΤΗΔΕ 2012 και στην είσπραξη των φόρων των νομικών προσώπων, η απόκλιση από τον στόχο έχει περιορισθεί καθώς τον Αύγουστο σημειώθηκε σημαντική αύξηση στους άμεσους φόρους κατά 26,5% λόγω της είσπραξης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Επίσης, αύξηση σημειώθηκε στο ΦΠΑ πετρελαιοειδών και στα λοιπά μη φορολογικά έσοδα λόγω της είσπραξης μερισμάτων επιχειρήσεων του Ελληνικού Δημοσίου. Έτσι, το μήνα Αύγουστο τα έσοδα ήταν αυξημένα κατά 24,2% έναντι του περυσινού αντίστοιχου μήνα.


Τα Έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 2,463 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για 3,039 δισ. ευρώ. Η απόκλιση από τους στόχους οκταμήνου κατά 576 εκατ. ευρώ οφείλεται σε καθυστερήσεις εισροών (έλλειψη κανονικότητας) από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντικό μέρος της αναμένεται να καλυφθεί τους επόμενους μήνες.


Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το οκτάμηνο του 2012 ανήλθαν στα 45,447 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 4,925 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (50,372 δισ. ευρώ) του συμπληρωματικού προϋπολογισμού 2012. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τόσο στον περιορισμό των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού που είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 2,681 δισ. ευρώ, αλλά και στην μείωση των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έναντι του στόχου κατά 2,244 δισ. ευρώ.


Ειδικότερα οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι μειωμένες λόγω κυρίως των πρωτογενών δαπανών (2,396 δισ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου), των δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα (232 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου) και των δαπανών για καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης (103 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου). Οι δαπάνες για τόκους σε καθαρή βάση ανήλθαν σε 11,069 δισ. ευρώ και είναι υψηλότερες του στόχου κατά 57 εκατ. ευρώ (11,012 δισ. ευρώ).


Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού έως τον Αύγουστο 2012 παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους κατά 5,796 δισ. ευρώ ή 10,7%. Σημειώνεται ότι σχεδόν όλες οι επιμέρους κατηγορίες μειώθηκαν, με την μεγαλύτερη εξοικονόμηση να παρατηρείται στις πρωτογενείς δαπάνες που παρουσιάζονται μειωμένες κατά 9,7% (ή 3,290 δισ. ευρώ) που αποτελεί και τον κύριο δείκτη περιορισμού των κρατικών δαπανών. Μάλιστα για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, μετά και τον Ιούλιο, οι πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες κατά 17,8% έναντι του αντίστοιχου περυσινού μήνα (τον Ιούλιο -17,4%).