Για το ότι δεν θα υποβάλλει αίτημα προς τους μετόχους της για αύξηση του κεφαλαίου της, ενημέρωσε σήμερα η Deutsche Bank, δηλώνοντας παράλληλα ότι θα προχωρήσει σε συρρίκνωση του ισολογισμού και μείωση του κόστους.

Σύμφωνα με το CNBC, η γερμανική τράπεζα ανακοίνωσε ότι αποσκοπεί σε ετήσια εξοικονόμηση 4,5 δισ. ευρώ ως το 2015, ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει σε ένα λιγότερο κερδοφόρο περιβάλλον.