Μόνο η κατάθεση της υπουργικής απόφασης απομένει για να καταστεί και τυπική η απόφαση που έλαβε σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), σχετικά με την παράταση της προθεσμίας για υπαγωγή στον νόμο 4014/2011 για τα αυθαίρετα.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Βήματος, παρατείνεται έως τις 31/01/2013 η προθεσμία για την υποβολή των φακέλων και έως τις 30 Ιουνίου 2013 για την κατάθεση των δικαιολογητικών και μελετών της Β' Φάσης.

 

Παράλληλα, με νομοθετική παρέμβαση, το ΥΠΕΚΑ θα προχωρήσει σε αλλαγές στον νόμο 4014/11 για τα αυθαίρετα αλλά και για όσους ακόμη χρωστούν τις δόσεις για την «τακτοποίηση» ημιυπαιθρίων (νόμος 3843/10). Συγκεκριμένα, σε σημερινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον αναπληρωτή υπουργό κ. Στ. Καλαφάτη αποφασίστηκε, για δηλώσεις οι οποίες παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, να ανασταλεί έως το τέλος Ιανουαρίου του 2013 η απένταξη από τις ρυθμίσεις του νόμου 4014 καθώς και οι προσαυξήσεις.

 

Συν τοις άλλοις, θα δοθεί η δυνατότητα περαίωσης έως τις 31/01/2013, με αποπληρωμή του εναπομείναντος ποσού, των εντάξεων στον ν. 3843/10 ανεξάρτητα από το ποσό του προστίμου το οποίο έχει καταβληθεί έως σήμερα.

 

Σύμφωνα με τις προωθούμενες αλλαγές, θα επιτρέπεται η διενέργεια οιασδήποτε δικαιοπραξίας καθώς και η έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, χωρίς να είναι απαραίτητη η ολοσχερής εξόφληση του προστίμου, αλλά ενός ποσοστού 30% αυτού έως τις 31/01/2013 (παλαιών και νέων δηλώσεων). Ενδεικτικά, για τη μεταβίβαση ενός ακινήτου δεν θα απαιτείται πλέον η εξόφληση του προστίμου.

 

Για όσους πολίτες προτιμήσουν την εφάπαξ καταβολή του προστίμου διατηρείται η έκπτωση 20% στο συνολικό ποσό. Για εκείνους όμως που θα επιλέξουν να καταβάλουν το 30% του συνολικού προστίμου έως την 31η/01/2013 (σε παλιές και νέες δηλώσεις), δίδεται έκπτωση 10% στο συνολικό ποσό.

 

Σχετικά με τους φακέλους που είχαν κατατεθεί έως τις 23/8/2012, έχουν εισπραχθεί 626.457.371 ευρώ (τέλη υπαγωγής 202.636.400 ευρώ και πρόστιμα 423.820.971 ευρώ).

 

Ένα ποσοστό κοντά στο 75% των δηλώσεων αφορά κτίρια με οικοδομική άδεια ενώ το 25% αφορά αυθαίρετα χωρίς οικοδομική άδεια. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΤΕΕ, από το σύνολο των φακέλων, το 67% αφορά σε ακίνητα εντός σχεδίου.