Στη σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία «DIAKINISIS LOGISTICS SERVICES (CY) LTD», η οποία θα έχει την έδρα της στη Λευκωσία Κύπρου προχώρησε σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, η κατά 100% θυγατρική της ΕΛΓΕΚΑ,  «ΕΛΓΕΚΑ (CYPRUS) LTD», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το ποσοστό συμμετοχής της «ΕΛΓΕΚΑ (CYPRUS) LTD» στο εταιρικό κεφάλαιο της νεοϊδρυθείσας εταιρίας «DIAKINISIS LOGISTICS SERVICES (CY) LTD», το οποίο ανέρχεται σε 200.000 ευρώ θα είναι 100%. 

Το αντικείμενο δραστηριότητας της νέας εταιρείας θα είναι κυρίως οι διανομές, οι αποθηκεύσεις και οι συσκευασίες κάθε είδους.