Σε αγορά 9.800 μετοχών, ήτοι ποσοστό 35% της «REMACO A.E. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», έναντι συνολικού τιμήματος 250.000 ευρώ, προέβη η Eurobrokers, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ προέβη σε πώληση 9.800 μετοχών, ήτοι ποσοστό 35% της εταιρείας «REMACO A.E. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», έναντι συνολικού τιμήματος 250.000 ευρώ.