Πτώση της τάξης του 7,3% σημείωσε τον Ιούλιο η βιομηχανική παραγωγή στην Ιταλία, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2011. Πρόκειται για την ενδέκατη διαδοχική αρνητική επίδοση από τον Σεπτέμβριο του 2011. 

 

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η πτώση στις πωλήσεις αυτοκινήτων, οι οποίες υποχώρησαν σε ετήσια βάση κατά 18,7, αν υπολογιστούν μόνο οι πρώτοι επτά μήνες του 2012. 

 

Θετικά είναι τα στοιχεία μόνο όσον αφορά στην παραγωγή ενέργειας, η οποία ενισχύθηκε κατά 3,3% σε ετήσια βάση.

 

Η συρρίκνωση της παραγωγής ηλεκτρικών μηχανημάτων φτάνει το 9,8%, ενώ για τη βιομηχανία επίπλων, χάρτου και Τύπου η πτώση είναι της τάξης του 9,7%.