Επιστολή προς τις διοικήσεις επιχειρηματικών και καταναλωτικών οργανώσεων απέστειλε ο υπουργός Ανάπτυξης, Κωστής Χατζηδάκης, ζητώντας συγκεκριμένες προτάσεις για άρση των εμποδίων στη λειτουργία του ανταγωνισμού, διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας και συγκράτηση των τιμών.

 

Οι προτάσεις πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ σύμφωνα με τον υπουργό, το αναμενόμενο κέρδος θα είναι διπλό, αφού από τη μία θα υπάρξει διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, αφετέρου καλύτερες τιμές για τον καταναλωτή.

 

Εν τω μεταξύ υπενθυμίζεται ότι ΥΠΑΝ ήδη έχει προχωρήσει με τη γενική γραμματεία Εμπορίου στην αναθεώρηση των Αγορανομικών Διατάξεων και την τροποποίηση του Αγορανομικού Κώδικα.

 

Παράλληλα, έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση με τον ΟΟΣΑ για την αξιοποίηση της λεγόμενης «εργαλειοθήκης» του Οργανισμού για τον ανταγωνισμό, ενώ θα εφαρμοστούν και οι κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την ομαλότερη λειτουργία της αγοράς.