Για ενδεχόμενη υποβάθμιση της οικονομίας της Γερμανίας προειδοποίησε ο οίκος αξιολόγησης Egan-Jones, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι προς το παρόν διατηρεί το «ΑΑΑ».  

 

Ο οίκος, όσον αφορά στην απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας για τον ESM, σημείωσε: «το αποτέλεσμα θα είναι ακόμη μεγαλύτερες οικονομικές υποχρεώσεις για τη Γερμανία και μείωση της συνολικής ποιότητας της πίστωσης. Παρόλα αυτά, πιστεύουμε ότι η αγορά θα δει αυτή την εξέλιξη ως θετική, αν και από οικονομική και δημοσιονομική άποψη θα επιφέρει σημαντική ζημιά στη Γερμανία». 

 

Συνεπώς, «εκτιμούμε ότι θα υπάρξει υποβάθμιση καθώς ο λόγος χρέος προς ΑΕΠ της Γερμανίας θα αυξάνεται».

 

Υπενθυμίζεται ότι ο οίκος Moody’s έχει αξιολόγηση «ΑΑΑ» για τη Γερμανία με αρνητικό outlook, ενώ ο Standard & Poor’s και ο Fitch έχουν αξιολόγηση «ΑΑΑ» με σταθερό outlook.