Αύξηση 3,4% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία του μηνός Ιουλίου 2012 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2011, έναντι αύξησης 8,7% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2011 προς το 2010, σύμφωνα με  την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 

 

Ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Ιούλιο 2012, σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουνίου 2012, σημείωσε αύξηση 2,2%, έναντι αύξησης 1,2%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2011.

 

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2011 – Ιουλίου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2010 – Ιουλίου 2011, παρουσίασε αύξηση 6,5%, έναντι αύξησης 6,4%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.