Δύο θεσμικά μέτρα, τα οποία, όπως λέει, μπορούν να βοηθήσουν πολλαπλώς όλους όσους σχετίζονται με την παραγωγή και διάθεση ελαιολάδου αλλά και την ελληνική οικονομία εν γένει, προτείνει η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου. Το πρώτο θεσμικό μέτρο είναι η νομοθετική εφαρμογή προς όλες τις τράπεζες για υποχρεωτική, αυθημερόν χρηματοδότηση με την εγγύηση του δημοσίου κάθε εξαγωγής τυποποιημένου ελαιολάδου προς οιαδήποτε χώρα.
Η ΕΣΕΕ υπενθυμίζει, μάλιστα, πως πριν πολλές δεκαετίες τα αποθέματα των τραπεζών χρηματοδοτούσαν τις εξαγωγικές επιχειρήσεις με μειωμένο επιτόκιο κατά 60% και ό,τι περίσσευε διατίθετο για τις λοιπές ανάγκες της οικονομίας.

Το δεύτερο θεσμικό μέτρο σχετίζεται με την απορρόφηση του παραγόμενου προϊόντος την ώρα της παραγωγής από πολυεθνικές, σε τιμές που δεν καλύπτουν καν το κόστος παραγωγής. Αμεσο αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, είναι να χειροτερεύει η ποιότητα του προϊόντος, αφού ο παραγωγός δεν έχει κίνητρο για να επενδύσει σε καλύτερες καλλιέργειες.

Η πρόταση της Συνομοσπονδίας είναι η ακόλουθη: όταν το επίπεδο των τιμών πέφτει κάτω από ένα όριο που δεν καλύπτει πλέον το κόστος παραγωγής, να καταθέτει ο παραγωγός στην τράπεζα την απόδειξη παρακαταθήκης ελαιολάδου που του εκδίδει ο ελαιουργός που αναλαμβάνει τη φύλαξή του και μαζί με την εγγύηση του ελαιουργού να λαμβάνει μια χρηματοδότηση που θα αντιστοιχεί στο 70% της τρέχουσας αξίας του ελαιολάδου που έχει στην κατοχή του.

«Αυτά τα δύο μέτρα εάν σχεδιαστούν και εφαρμοστούν άμεσα μέσα σε μια πενταετία, θα οδηγήσουν στην εξαγωγή του 100% του παραγόμενου ελαιολάδου ως τυποποιημένου ελληνικού προϊόντος με πολλαπλά οφέλη για την ελληνική οικονομία», επισημαίνει η ΕΣΕΕ στην ανακοίνωσή της.