Θετική για την αξιοπιστία του τραπεζικού κλάδου και τη σταθερότητα στην Ευρωζώνη χαρακτηρίζει ο οίκος Fitch την πρόταση της Κομισιόν για ενιαία τραπεζική εποπτεία. 

 

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, η ενιαία εποπτεία μέσω της ΕΚΤ σημαίνει ότι οι τράπεζες της ευρωζώνης θα εποπτεύονται πιο συστηματικά. Ενώ παραμένουν ρίσκα εκτέλεσης και πολιτικοί κίνδυνοι, το μικρό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του σχεδίου επιβάλλει την ταχεία αντιμετώπιση των πιθανών δυσκολιών, υπογραμμίζει. 

 

Σύμφωνα με τον Fitch, οι προτάσεις για ενιαία εποπτεία αποτελούν προϋπόθεση για τηνάμεση ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών από τον ESM. Ως εκ τούτου, αποτελούν θετικό βραχυπρόθεσμο βήμα ως προς την ανατροπή του "σπιράλ θανάτου" τραπεζών και κρατικού χρέους και ιδίως ως προς την ανακεφαλαιοποίηση των ισπανικών τραπεζών.