Σύμβαση με την PROBANK για την χορήγηση δανείου κεφαλαίων κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα ύψους 1.550.000 ευρώ, υπέγραψε η Φιερατέξ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το Δάνειο που εκταμιεύθηκε στις 13-09-2012 είναι 10ετούς διάρκειας, καλύπτεται με εμπράγματες ασφάλειες και θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας της εταιρίας.