Το θέμα της δημιουργίας προγράμματος εθελουσίας εξόδου στον ΟΤΕ για περίπου 2.000 υπαλλήλους, οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης έως και το 2014 με στόχο τη μείωση του κόστους, τέθηκε επί τάπητος στον διάλογο μεταξύ της διοίκησης του Οργανισμού και της Ομοσπονδίας των εργαζομένων. 

 

Η συγκεκριμένη πρόταση αξιοποιεί τις δυνατότητες που δίνει ο νέος νόμος, όπως η αυτασφάλιση, δηλαδή η εταιρεία θα αναλάβει την πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, ώστε να μην υπάρξει οποιαδήποτε επιβάρυνση των ασφαλιστικών ταμείων καθώς και επιπλέον ποσό ως κίνητρο. 

 

Παράλληλα, η διοίκηση έθεσε το θέμα της απασχόλησης εργαζομένων σε νέες δραστηριότητες ώστε να αυξηθούν τα έσοδα του ΟΤΕ. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η απασχόληση, ενώ βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της εταιρείας.

Οι συναντήσεις εργασίας μεταξύ των δύο μερών θα συνεχιστούν.