Η απασχόληση στην Ευρωζώνη το β' τρίμηνο του έτους διατηρήθηκε αμετάβλητη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. 

 

Ειδικότερα, ο αριθμός των απασχολούμενων στην Ευρωζώνη δεν παρουσίασε μεταβολή από το α΄τρίμηνο, ενώ κατέγραψε πτώση 0,6% σε σχέση με το β' τρίμηνο του 2011.