Μείωση κατά 3,2% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Απασχολουμένων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο, του β΄ τριμήνου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του β΄ τριμήνου 2011, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. 

 

Ειδικότερα, ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών διατροφής παρουσίασε μείωση κατά 0,7%, ενώ ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίμων παρουσίασε μείωση κατά 5,3%.

 

Ο Γενικός Δείκτης Απασχολουμένων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο, του β΄ τριμήνου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του α΄ τριμήνου 2012, παρουσίασε αύξηση κατά 3,3%. Ειδικότερα, ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών διατροφής παρουσίασε αύξηση κατά 4,7%, ενώ ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίμων παρουσίασε αύξηση κατά 1,5%.