Επικαιροποιημένες προσφορές για την εξαγορά της Εμπορικής Τράπεζας, μετά από σχετική πρόσκληση της Credit Agricole, κατέθεσαν η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank και η Eurobank.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής, η πρόταση αυτή, που εντάσσεται στις διαδικασίες αναδιάταξης του πιστωτικού μας συστήματος, είναι σύμφωνη με τις παραμέτρους που έχουν τεθεί, επί του θέματος αυτού, τόσο από την Τράπεζα της Ελλάδος όσο και από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η ανακοίνωση της Alpha Bank αναφέρει ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση λήψεως κανονιστικών αδειών και εγκρίσεων.


Και η Eurobank σημειώνει ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης των αρμόδιων αρχών.