Θέματα που αφορούν τη μεταρρύθμιση του χρηματοοικονομικού τομέα, όπως η δημιουργία μιας Τραπεζικής Ένωσης, αλλά και το θέμα του «σκιώδους» τραπεζικού συστήματος, θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων του άτυπου Συμβουλίου Ecofin, που θα γίνει σήμερα στηΛευκωσία κατά τη δεύτερη συνεδρίαση των ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών και διοικητών των κεντρικών τραπεζών της ΕΕ.Υπενθυμίζεται ότι χθες διεξήχθη σε θετικό κλίμα η συνεδρίαση του άτυπου συμβουλίου Eurogroup κατά την οποία ετέθη το ελληνικό ζήτημα. Σύμφωνα με τον υπουργό οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα οι ευρωπαίοι εταίροι του αναγνώρισαν την ελληνική πρόοδο, ωστόσο οι τελικές αποφάσεις για το ζήτημα της παροχής βοήθειας θα ληφθούν μέχρι το β΄ μισό του Οκτωβρίου.

Σήμερα, οι ευρωπαίοι υπουργοί θα εξετάσουν τη διάσωση των τραπεζών μέσω της δημιουργίας ενός Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού ο οποίος θα είναι το πρώτο βήμα για τον τερματισμό του αρνητικού συσχετισμού μεταξύ των τραπεζών και του κρατικού χρέους και θα βοηθήσει στην προώθηση της σταθερότητας στην Ευρωζώνη και την ευρύτερη ευρωπαϊκή οικονομία. Ως μέρος της συμφωνίας της Συνόδου Κορυφής των χωρών της Ευρωζώνης τον Ιούνιο, η δημιουργία ενός Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού θα αποτελεί επίσης προϋπόθεση για την απευθείας ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM). 

Κατά τη διάρκεια της ίδιας μέρας, οι υπουργοί και οι διοικητές θα έχουν επίσης την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις στο πως να προωθηθεί καλύτερα το θέμα του «σκιώδους» τραπεζικού συστήματος, ειδικά σε σχέση με ζητήματα ρύθμισης του τομέα. Η παροχή μη τραπεζικής πιστωτικής διαμεσολάβησης, ή σκιώδες τραπεζικό σύστημα, αποτελεί μια σημαντική πρόσθετη πηγή ρευστότητας και χρηματοδότησης για τους επενδυτές. Προσφέρει μια εναλλακτική επιλογή από τις παραδοσιακές τραπεζικές καταθέσεις και συχνά παρέχει επιπρόσθετη ρευστότητα σε περιόδους που οι τράπεζες βρίσκονται στο στάδιο απομόχλευσης. 

Οι προτάσεις της Κομισιόν 

Την ανάθεση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα των αρμοδιοτήτων λειτουργίας όλων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Ευρωζώνης σχετικά με τις απαιτήσεις για τα κεφάλαια, τη ρευστότητα και τη μόχλευση, περιλαμβάνει η βασική πρόταση της ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα εξεταστεί σήμερα στο συμβούλιο.

Στόχος των εν λόγω μέτρων για ένα Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ) είναι η αποφυγή στο μέλλον προβλημάτων, όπως αυτά που αντιμετωπίζει σήμερα ο τραπεζικός τομέας σε πολλά κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προτρέπει τα κράτη μέλη να κάνουν γρήγορα, εγκρίνοντας τα μέτρα μέχρι το τέλους του έτους, ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2013 να αρχίσουν σταδιακά να τίθενται σε ισχύ. 

Η Κομισιόν προτείνει την υιοθέτηση κανονισμού με τον οποίο ανατίθενται στην ΕΚΤ διευρυμένες εξουσίες για την εποπτεία όλων των τραπεζών της ευρωζώνης, ενός κανονισμού με τον οποίο εναρμονίζεται ο ισχύων κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) με το νέο θεσμικό πλαίσιο για την εποπτεία των τραπεζών. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει να εκπονηθεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) ενιαίο εγχειρίδιο για την εποπτεία, ώστε να διαφυλαχτεί η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς και να εξασφαλιστεί η συνοχή της εποπτείας των τραπεζών στις 27 χώρες της ΕΕ. 

Για τις διασυνοριακές τράπεζες οι οποίες δραστηριοποιούνται τόσο εντός όσο και εκτός των κρατών μελών που συμμετέχουν στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, θα συνεχίσουν να ισχύουν οι υφιστάμενες διαδικασίες συντονισμού εγχώριας εποπτικής αρχής. Ως προς τα θέματα για τα οποία η ΕΚΤ θα αναλάβει εποπτικά καθήκοντα, η ΕΚΤ θα ενεργεί ως εγχώρια εποπτική Αρχή και εποπτική Αρχή υποδοχής για όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

Αγγελική Κιλιντζόγλου