Σε αντίθεση με τους Γάλλους, η μεγάλη πλειοψηφία των Γερμανών θεωρεί ότι η ατομική τους κατάσταση θα ήταν καλύτερη χωρίς το ευρώ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που πραγματοποίησε το γερμανικό ίδρυμα Bertelsmann.

Ειδικότερα, το 65% των Γερμανών θεωρεί ότι ατομικά θα ήταν σε καλύτερη κατάσταση εάν η χώρα τους είχε διατηρήσει το γερμανικό μάρκο, αντί να υιοθετήσει το ευρώ.

Το 49% των Γερμανών θεωρεί ότι θα ήταν σε καλύτερη κατάσταση ατομικά, εάν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, έναντι 34% των Γάλλων. 


Ωστόσο, το 69% των Γερμανών θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί υπόδειγμα για τον υπόλοιπο κόσμο, έναντι του 56% των Γάλλων και του 59% των Πολωνών.


Τέλος, σχετικά με τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, το 37% των Γερμανών θεωρεί ότι θα ήταν μάλλον περισσότερες, έναντι 35% των Γάλλων και 24% των Πολωνών.