Νέα σύμβαση υπέγραψαν οι εργαζόμενοι της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Η νέα αυτή σύμβαση, τριετούς διάρκειας, που αποτέλεσε προϊόν διαπραγματεύσεων μεταξύ εργαζομένων και Διοίκησης της Εταιρείας, προβλέπει μεσοσταθμικές μειώσεις 8,5% για τις μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η νέα σύμβαση διέπεται -στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της εταιρείας- από κοινωνική δικαιοσύνη, καθώς χρησιμοποιούνται κλίμακες μειώσεων ανάλογα με το ύψος των αποδοχών. Οι κλίμακες αυτές προβλέπουν μηδενικές μειώσεις για αποδοχές μέχρι 1.500 ευρώ. Για τις αποδοχές άνω των 1.500 ευρώ και μέχρι τις 3.000 ευρώ η μείωση διαμορφώνεται στο 10%, στο 15% διαμορφώνονται οι μειώσεις για ποσά που υπερβαίνουν τις 3.000 ευρώ και μέχρι 6.000 ευρώ, ενώ για ποσά υψηλότερα των 6.000 ευρώ οι μειώσεις διαμορφώνονται σε 20%.

Ο Δημήτρης Δημόπουλος, πρόεδρος της Εθνικής Ασφαλιστικής σε μήνυμά του προς το προσωπικό της εταιρείας, ευχαρίστησε τους εργαζόμενους για την ωριμότητα που επέδειξαν στην δύσκολη αυτή συγκυρία και επεσήμανε μεταξύ άλλων: «Το ζητούμενο για όλους μας είναι να διατηρηθεί σε τούτες εδώ τις πρωτόγνωρες συνθήκες, η εταιρεία ζωντανή και βιώσιμη».

Επανέλαβε την πλήρη στήριξη του βασικού μετόχου, της Εθνικής Τράπεζας, να καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες της Εθνικής Ασφαλιστικής που προέκυψαν από το PSI και υπογράμμισε τους στόχους της επιχείρησης προκειμένου αυτή να παραμείνει ηγέτιδα δύναμη στην ασφαλιστική αγορά.