Να αποπληρωθούν, αναμένεται, οι δεδουλευμένες εφημερίες των νοσοκομειακών γιατρών, για το δεύτερο τρίμηνο του 2012, κατόπιν απόφασης του υπουργού, Ανδρέα Λυκουρέντζου.
 

Η απόφαση ήταν υπογεγραμμένη από τις 3 Αυγούστου, όταν και διατέθηκαν οι πιστώσεις για την αποπληρωμή των δεδουλευμένων εφημεριών των νοσοκομειακών ιατρών και του δεύτερου τρίμηνου του 2012.  

«Οι καθυστερήσεις οι οποίες σημειώνονται στην εξόφλησή τους, σε ορισμένα μόνο νοσοκομεία του ΕΣΥ, οφείλονται σε αδυναμίες υπηρεσιών του Κράτους, οι οποίες δεν υπόκεινται στο Υπουργείο Υγείας», σημειώνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, όπου και επισημαίνεται ότι «η  επίκληση της μη εξόφλησης των εφημεριών με υπαιτιότητα του Υπουργού Υγείας είναι αβάσιμη και εξυπηρετεί άλλου είδους σκοπιμότητες».