Νέα υποχώρηση κατέγραψε η δραστηριότητα του κλάδου μεταποίησης στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο και διολίσθησε στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο του 2010. 

 

Ο δείκτης Empire υποχώρησε στο -10,4 τον Σεπτέμβριο από -5,9% τον Αύγουστο, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν βελτίωση στο 0.