Συμφωνία για την πώληση της θυγατρικής Karatzis USA-LLC, έναντι αντιτίμου USD 11.800.000, υπογράφηκε στο Σικάγο την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012 μεταξύ της Καράτζη ΑΕ και της Fabpro Oriented Polymers LLC, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Κατά την τελευταία οικονομική χρήση, η εν λόγω θυγατρική αντιπροσώπευε το 11,07% του κύκλου εργασιών και το 2,94% των προ φόρων κερδών του ομίλου.

Σημειώνεται πως η Καράτζη προτίθεται να χρησιμοποιήσει τη ρευστότητα από τη συναλλαγή αυτή για την περαιτέρω ανάπτυξή της και εξετάζει διάφορα επενδυτικά σχέδια.