Στην απλοποίηση και κωδικοποίηση της αγορανομικής νομοθεσίας, με στόχο την προστασία των καταναλωτών και την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος προχωρά το υπουργείο Ανάπτυξης με τους νέους κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ), οι οποίοι τίθενται σε δημόσια διαβούλευση από σήμερα (19/9) και μέχρι την Παρασκευή 28/9 στην ιστοσελίδα της γ.γ. Εμπορίου και της Ανοικτής Διακυβέρνησης.
 

Οι έξι βασικές αλλαγές που προβλέπουν οι νέοι κανόνες, σύμφωνα με το υπουργείο, είναι:
 

-Απλοποίηση / κωδικοποίηση της αγορανομικής νομοθεσίας.
 

-Ειδικά για τα καυσόξυλα: διακίνηση ανά μονάδα όγκου (κυβικό μέτρο) αντί για βάρους (κιλά/τόνοι).
 

-Στις αποδείξεις λιανικής θα αναγράφονται χωριστά η αξία των προϊόντων σε ευρώ και ο ΦΠΑ ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει τι πληρώνει.


- Προστασία καταναλωτών σε αγορές που δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή, όπως κυλικεία πλοίων και νοσοκομείων.
 

-Υποχρεωτική προεκτίμηση του κόστους παροχής υπηρεσιών (π.χ. συνεργεία αυτοκινήτων) προκειμένου να αποφασίσει ο καταναλωτής.
 

-Απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με την κωδικοποίηση της νομοθεσίας
 

Με τις αλλαγές που προωθούνται διευκολύνεται η σύγκριση τιμών μεταξύ ομοειδών προϊόντων, μέτρο που αποσκοπεί και στην ένταση του ανταγωνισμού, ενώ διευκολύνεται επίσης η λειτουργία των επιχειρήσεων με την απλοποίηση των κανόνων που υποχρεούνται να εφαρμόζουν.
 

Επίσης, αίρονται οι επικαλύψεις ή αλληλοσυγκρουόμενες διατάξεις μεταξύ των ευρωπαϊκής και της εθνικής νομοθεσίας ως προς την επισήμανση των προϊόντων.
 

Παράλληλα με τους νέους κανόνες προχωρεί η πλήρης αναμόρφωση του σχετικού νόμου πλαισίου, του «Αγορανομικού Κώδικα» του 1946, ο οποίος βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία τόσο με το δίκαιο του ανταγωνισμού όσο και με το σύγχρονο κυρωτικό πλαίσιο.
 

Πηγή: in.gr