Το Δημόσιο θα εκδώσει έντοκα γραμμάτια τρίμηνης διάρκειας, ύψους 1 δισ. ευρώ, την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, προκειμένου να καλύψει τη λήξη εντόκων ύψους 1,6 δισ. ευρώ στις 21 Σεπτεμβρίου.

Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 21η Σεπτεμβρίου.