Αναγκαίες χαρακτηρίζει τις περικοπές των δαπανών για την επίλυση της οικονομικής κρίσης το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε έκθεση που εξέδωσε.

Σύμφωνα με την έκθεση του Ταμείου σε ορισμένα προγράμματα όπως της Ελλάδας η επιτυχής επίλυση της κρίσης απαιτεί σημαντικές περικοπές των δαπανών, συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών τομέων καθώς και μειώσεις στους πραγματικούς μισθούς. Ωστόσο, σημειώνει πως οι περικοπές αυτές που είναι οδυνηρές για πολλούς θα μπορούσαν σε όλα τα προγράμματα να είχαν επικεντρωθεί περισσότερο στην προστασία ευάλωτων τμημάτων του πληθυσμού.

Παράλληλα τονίζει ότι ο συντονισμός του με τις υπηρεσίες της Ευρωζώνης λειτούργησε καλά και βελτιώθηκε με την πάροδο του χρόνου, αλλά παρ' όλα αυτά υφίσταται πολυπλοκότητα στο σχεδιασμό του Ταμείου και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Χαρακτηριστικά το ΔΝΤ αναφέρει πως οι θεσμικοί περιορισμοί στην Ευρωζώνη περιόριζαν περιστασικά τις εναλλακτικές επιλογές πολιτικής που θα μπορούσαν να είχαν εξεταστεί ανά περιπτώσεις κάτι που ίσχυσε ιδίως στην περίπτωση της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους.

Σύμφωνα με την έκθεση όργανα όπως η ΕΕ ή η ΕΚΤ παίζουν συχνά κρίσιμο ρόλο στην επιτυχία του κάθε προγράμματος, όπως να εξασφαλίζουν ένα μεγάλο μέρος των πακέτων χρηματοδότησης και τους καλύτερους δυνατούς όρους.