Το ποσό των 1,3 δισ. ευρώ άντλησε η Ελλάδα από τη σημερινή δημοπρασία τρίμηνων έντοκων γραμματίων.
Η μέση απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,31% από 4,43% κατά την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.


 Η προσφορά καλύφθηκε 1,98 φορές έναντι 1,36 φορές κατά την προηγούμενη δημοπρασία.