Για πρώτη φορά σε διάστημα επτά μηνών μείωσε η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας τα επιτόκια.

 

Ειδικότερα, η κεντρική τράπεζα μείωσε το επιτόκιο overnight κατά 150 μονάδες βάσης στο 10%, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μείωση της τάξης των 100 μονάδων. 

 

Η τράπεζα διατήρησε αμετάβλητο στο 5,75% το βασικό επιτόκιο επαναγορών, όπως αναμενόταν.