Μείωση κατά 12,8% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Ιουλίου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου 2011, έναντι αύξησης 8,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

 

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2011 - Ιουλίου 2012, σε σύγκριση με τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2010 - Ιουλίου 2011, παρουσίασε μείωση κατά 8,2%, έναντι αύξησης 6,6% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.