Ως εισόδημα θα φορολογείται το φθηνό ρεύμα που παρέχεται στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους της ΔΕΗ.


Στην απόφαση αυτή κατέληξε το υπουργείο Οικονομικών μετά απο γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του κράτους που έκρινε ότι η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με μειωμένο τιμολόγιο αποτελεί εισόδημα υποκείμενο σε φόρο εισοδήματος.