Το ποσό των 2 δισ. ευρώ άντλησε περίπου η Πορτογαλία από τη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων, με βασικό χαρακτηριστικό τη σημαντική μείωση του κόστους δανεισμού. 

 

Ειδικότερα, η Λισαβόνα άντλησε 709 εκατ. ευρώ από τη δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων. Η μέση απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,7% από 2,292% κατά την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία. Η προσφορά καλύφθηκε 3,1 φορές έναντι 3,8 στην προγηούμενη δημοπρασία.

 

Επίσης, άντλησε 1,291 δισ. ευρώ από τη δημοπρασία 18μηνων τίτλων. Η μέση απόδοση υποχώρησε στο 2,967% από 4,537% κατά την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία. Η προσφορά καλύφθηκε 2,4 φορές έναντι 2,6 φορές.