Τριγμούς προκαλεί η προοπτική τραπεζικής ενοποίησης στην Ευρώπη, αφού η γερμανική κυβέρνηση δεν αρκείται στην απόρριψη των προτάσεων της Κομισιόν για υπερεξουσίες της ΕΚΤ, αλλά παρουσιάζεται να ζητά τη σύσταση ενός  καινούργιου, φορέα στο πλαίσιο του οποίου τα μεγάλα κράτη θα έχουν και περισσότερες ψήφους.

«Είμαστε της άποψης ότι το δικαίωμα ψήφου στο φορέα που θα έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τελικές αποφάσεις για την τραπεζική εποπτεία θα πρέπει σίγουρα να αντικατοπτρίζει το μέγεθος των επηρεαζόμενων αγορών» σημειώνει πηγή σχετιζόμενη με τις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το Marketwatch, το οποίο επικαλείται το Dow Jones Newswire.

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι δεδομένου του ρόλου της σημασίας και της ανεξαρτησίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη νομισματική πολιτική, η τραπεζική εποπτεία και η νομισματική πολιτική θα πρέπει να είναι διαχωρισμένες», αναφέρεται.Πηγή: euro2day.gr