Κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΝΕΛ ανακοινώνει ότι έχει συνάψει συμφωνία εξυγίανσης με την νόμιμη πλειοψηφία των πιστωτών της, με την οποία ρυθμίζεται ή/και περιορίζεται το σύνολο των υποχρεώσεών της. 

 

Η εταιρία αναφέρει ότι θα προβεί σε περαιτέρω ανακοινώσεις μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες επικύρωσης της συμφωνίας.