Δύο πακέτα 223.180 τεμαχίων έκαστο (αφορούν συνολικά το 6,07% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας) πραγματοποιήθηκαν στην Ευρωσύμβουλοι μέσω του Χ.Α.

 

Οι συναλλαγές υλοποιήθηκαν στην τιμή των 1,18 ευρώ ανά μετοχή και η συνολική τους αξία διαμορφώθηκε σε 526.704 ευρώ.