Ο κ. Βασίλειος Ιωαννίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Ελαστρον, παραιτήθηκε της θέσης του λόγω προσωπικών και επαγγελματικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Εκλέχθηκε νέο μη εκτελεστικό μέλος ο επιχειρηματίας κ.Δημήτριος Παπαριστείδης.