Η Revoil ανακοινώνει, ότι ο κ. Μανάλης Νικόλαος Οικονομικός Διευθυντής της εταιρίας αναλαμβάνει τη θέση του Οικονομικού & Διοικητικού Διευθυντή.