Σε συμφωνία για την εξαγορά των μετοχών της εταιρείας ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΕΒΕ, επισήμου αντιπροσώπου των μηχανημάτων PALFINGER στην Ελλάδα, έφτασε η εταιρεία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. αποκτώντας το 100% των μετοχών της εταιρείας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. 

 

Η PALFINGER είναι διεθνώς καταξιωμένος κατασκευαστής γερανών, υδραυλικών ανυψωτικών και συστημάτων χειρισμού και φόρτωσης. Τα 20 τελευταία χρόνια οι δραστηριότητες της εταιρείας έχουν εξαπλωθεί ευρέως στις διεθνείς αγορές και θεωρείται τεχνολογικός ηγέτης στον τομέα της. Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ο Όμιλος PALFINGER, με έδρα το Salzburg της Αυστρίας, περιελάμβανε 47 εταιρείες σε 23 χώρες, 4.500 σημεία πωλήσεων και εξυπηρέτησης σε 130 χώρες και απασχολούσε 5.600 άτομα. Η ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. θα παρέχει και τεχνική και εμπορική υποστήριξη των προϊόντων της PALFINGER στην Ελλάδα. 

 

Το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται σε Ευρώ 1,00. Επισημαίνεται ότι τα ίδια κεφάλαια της ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΕΒΕ την 31/12/2011 ανέρχονταν σε Ευρώ 365.417,29. Η περίπτωση της εξαγοράς δεν εμπίπτει στην παράγραφο 3.1.7 του Κανονισμού του Χ.Α. περί έμμεσης εισαγωγής.