Ο συνολικός δείκτης PMI στην Ευρωζώνη κινήθηκε σε επίπεδα χαμηλότερα των εκτιμήσεων τον Σεπτέμβριο.

 

Ειδικότερα, ανήλθε στο 45,9 από 46,3 τον Αύγουστο, ενώ οι αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα ενισχυθεί στο 46,6.

 

Να σημειωθεί ότι η ένδειξη του Σεπτεμβρίου είναι χαμηλότερη από τον Ιούνιο του 2009. 

Στον κλάδο μεταποίησης, ο δείκτης ΡΜΙ βελτιώθηκε καθώς άγγιξε το 46 από 45,1 τον προηγούμενο μήνα και ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν ότι θα διαμορφωθεί στο 45,5. 

 

Ως προς τον κλάδο υπηρεσιών όμως, τα στοιχεία είναι πολύ δυσμενέστερα των προβλέψεων. Ο ΡΜΙ υπηρεσιών διαμορφώθηκε στο 46 από 47,2 τον προηγούμενο μήνα. . Η ένδειξη του Σεπτεμβρίου είναι η χαμηλότερη από τον Ιούνιο του 2009 και απέχει πολύ από το 47,5 που προέβλεπαν οι αναλυτές, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters. 

 

Στο χαμηλότερο 3,5 ετών ο ΡΜΙ στη Γαλλία 

 

Απότομη είναι η επιδείνωση της εικόνας ως προς τις δραστηριότητες του γαλλικού κλάδου μεταποίησης. Η πτώση του συνολικού δείκτη δραστηριοτήτων ΡΜΙ είναι η μεγαλύτερη από τον Απρίλιο του 2009. 

 

Συγκεκριμένα, ο συνολικός ΡΜΙ διαμορφώθηκε στο 44,1 (από 48 τον Αύγουστο) που είναι και το χαμηλότερο επίπεδο τρεισήμισι ετών. Ειδικότερα για τον κλάδο μεταποίησης, ο ΡΜΙ διαμορφώθηκε στο 42,6 από 46 τον προηγούμενο μήνα. Κακή και η εικόνα στον κλάδο υπηρεσιών όπου ο ΡΜΙ άγγιξε το 46,1 από 49,2 τον προηγούμενο μήνα. 

 

Βελτιώνεται η εικόνα στη Γερμανία 

 

Συρρίκνωση δραστηριοτήτων καταγράφηκε για πέμπτο συνεχή μήνα το Σεπτέμβριο στη Γερμανία αν και η εικόνα από τη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη είναι αισθητά βελτιωμένη. 

 

Συγκεκριμένα, ο συνολικός δείκτης δραστηριοτήτων ΡΜΙ για τη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης διαμορφώθηκε στο 49,7 από 47 τον Αύγουστο. Ως πρς τον κλάδο υπηρεσιών, καταγράφηκε ανάπτυξη δραστηριοτήτων με τον ΡΜΙ να διαμορφώνεται στο 50,6 από 48,3 και ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν πολύ μικρότερη ανάκαμψη, στο 48,5. 

 

Για τον κλάδο μεταποίησης, ο ΡΜΙ διαμορφώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το Μάρτιο. Συγκεκριμένα, άγγιξε το 47,3 από 44,7 και ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν ενίσχυση στο 45,3.