Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαίωσε σήμερα τη ΔΕΗ κρίνοντας ότι η επιχείρηση δεν έχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά λιγνίτη στην Ελλάδα, και συνεπώς μπορεί να κρατήσει όλα τα εργαστάσια παραγωγής που διαθέτει.
Σύμφωνα με την «Ναυτεμπορική» το επιχείρημα των Ευρωπαίων δικαστών ήταν ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 3,2 δισ. τόνοι λιγνίτη, ενώ η ΔΕΗ έχει αποκλειστικά δικαιώματα μόνο για τα 2 δισ. τόνους. Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιώτες επενδυτές μπορούν να εκμεταλλευθούν εάν θέλουν τα υπόλοιπα.

Το Δικαστήριο σήμερα ακύρωσε δύο αποφάσεις της Κομισιόν που υποχρέωνε την επιχείρηση να πουλήσει εργοστάσιά της σε ιδιώτες ώστε να μην κατέχει δεσπόζουσα θέση.