Το ποσό των 4,8 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα η Μαδρίτη από τη δημοπρασία 10ετών και 3ετών ομολόγων, έναντι στόχου για 4,5 δισ. ευρώ, ενώ σημαντική ήταν και η μείωση του κόστους δανεισμού. 

 

Ειδικότερα, από τα 10ετή ομόλογα η Ισπανία άντλησε 859 εκατ. ευρώ. Η μέση απόδοση υποχώρησε στο 5,666% από 6,647% κατά την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία. Η προσφορά καλύφθηκε 2,8 φορές έναντι 2,4 κατά την προηγούμενη διαδικασία.

 

Ως προς τα 3ετή ομόλογα, η Ισπανία άντλησε 3,940 δισ. ευρώ με μέσο επιτόκιο στο 3,845%. Η προσφορά καλύφθηκε 1,6 φορές.