Η ΕΤΕΜ γνωστοποιεί ότι την 19η Σεπτεμβρίου 2012 προχώρησε στην αγορά ποσοστού 75% της εταιρίας ΚΑΝΑΛ που κατείχε η ΕΛΒΑΛ, μητρική της ΕΤΕΜ, έναντι του ποσού των 45.000 ευρώ.

 

Έπειτα από τη συγκεκριμένη συναλλαγή το ποσοστό συμμετοχής της ΕΤΕΜ στην ΚΑΝΑΛ Α.Ε. διαμορφώνεται σε 100%.