Σε έκτακτη γενική συνέλευση καλεί τους μετόχους της στις 12/10 η Elbisco για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών  και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.