Τη χορήγηση δανείου ύψους 50 εκατ. ευρώ στην Κροατία ενέκρινε το Συμβούλιο Εκτελεστικών Διευθυντών της Παγκόσμιας Τράπεζας στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο πλευρών και με στόχο την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα.Το ποσό αυτό θα διατεθεί από την Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης της Κροατίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας λόγω της οικονομικής κρίσης.

Τα 50 εκατ. ευρώ προστίθενται στο υφιστάμενο πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας της Παγκόσμιας Τράπεζας με την Κροατία, το οποίο διαθέτει στο «ταμείο» του 100 εκατ. ευρώ και ήδη έχει βοηθήσει αρκετές επιχειρήσεις.