'Αγονος κηρύχθηκε ο διεθνής διαγωνισμός για την πώληση της συμμετοχής της ATEbank στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ υπό Ειδική Εκκαθάριση» αναφέρει ότι κηρύχθηκε άγονος ο διεθνής διαγωνισμός για την πώληση της συμμετοχής της στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης.

Η πώληση της παραπάνω συμμετοχής παραμένει πρωταρχικός στόχος του Ειδικού Εκκαθαριστή, ο οποίος θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό σχετικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση.