Έλλειμμα ρεκόρ εμφάνισε τον Αύγουστο η Βρετανία, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας. 

 

Το έλλειμμα, εξαιρουμένης της κυβερνητικής στήριξης για τις τράπεζες, ήταν 14,4 δισ. στερλίνες, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν έλλειμμα 15 δισ. στερλίνες. 

 

Τα έσοδα από φόρους σημείωσαν αύξηση της τάξης του 1,8%, ενώ οι δαπάνες της κυβέρνησης αυξήθηκαν κατά 2,5%.