Στα 7.965,9 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2012, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 21,7% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς πετρελαιοειδή, διαμορφώθηκε στο ποσό των 17.828,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 8,4%, ενώ η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών ανήλθε στο ποσό των 9.862,9 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 6,1%.
 

Τον Ιούλιο του 2012, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, χωρίς πετρελαιοειδή, διαμορφώθηκε σε 1.137,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 2,9% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2011.
 

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, διαμορφώθηκε στα 2.554,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 2,0%.
 

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά τον μήνα Ιούλιο 2012 μειώθηκε, σε ευρώ, κατά 1,3% και διαμορφώθηκε στο ποσό των 1.417,3 εκατ. ευρώ.